Samtal

Om det vid bedömning framkommer att faktorer som nedstämdhet, oro eller stress påverkar dina nack- och ryggbesvär erbjuds möjlighet till samtalskontakt hos fysioterapeut med grundläggande utbildning i psykoterapi, KBT.