Manuella tekniker

Manuella tekniker

Vi arbetar främst med teknikerna OMT (Ortopedisk manuell terapi) och MDT (Mekanisk diagnostik och terapi enligt McKenzie)