Gruppbehandling

Mindfulness

Mindfulness är en form av uppmärksamhetsträning där du övar din förmåga att vara närvarande i nuet och hitta ett accepterande, icke värderande förhållningssätt gentemot dig själv och andra. Kroppen och andningen är ett ankare till nuet. Att lyssna till och lära känna sin kropp och sinne, utan att döma, är en grundtanke i mindfulness. Mindfulness har hittills utvärderats i svensk forskning inom bland annat psykisk ohälsa, stress, långvarig smärta och sjukdom och bröstcancer. Mindfulness har visat sig ha god effekt inom flera områden.

Mediyoga

Mediyoga är en medicinsk och terapeutisk yogaform som idag används inom svenska sjukvård och har en vetenskaplig förankring. Mediyogan är en mjuk men kraftfull yogaform som passar alla, där viktiga ingredienser som andning, ögonposition, kroppsställning, rörelser och mantra ingår. Yogaövningar som utförs långsamt och kontrollerat är ämnade att utveckla fysisk smidighet, skapa mental avspänning och ge insikt. Andningen spelar en fundamental roll i yogan. Det  forskas inom metoden och en rad positiva effekter har framkommit på bland annat stress och andningsbesvär.

Basal Kroppskännedom

Basal Kroppskännedom (BK) är en helhetsorienterad behandlingsmetod med kroppen som utgångspunkt. Syftet är att förbättra hälsa och självkänsla. Genom att öva BK regleras spänningsbalansen i kroppen, vilket ger förutsättningar att stärka kroppsliga och mentala resurser. Forskningen visar att BK bland annat har effekt inom mental hälsa. Det forskas inom BK så det vetenskapliga stödet för behandlingsmetoden växer. Är du nyfiken på att läsa mer om BK finns IBK.nu.