MediYoga

MediYoga är en medicinsk och terapeutisk yogaform som idag används inom svensk sjukvård och har en vetenskaplig förankring.

MediYogan är en mjuk men kraftfull yogaform som passar alla, där viktiga ingredienser som andning, ögonposition, kroppsställning, rörelser och mantra ingår. Yogaövningar som utförs långsamt och kontrollerat är ämnande att utveckla fysisk smidighet, skapa mental avspänning och ge insikt. Andningen spelar en fundamental roll i yogan.

 

Mindfulness

Mindfulness är en form av uppmärksamhetsträning där du övar din förmåga att vara närvarande i nuet och hitta ett accepterande, icke värderande förhållningssätt gentemot dig själv och andra. Kroppen och andningen är ett ankare till nuet. Att lyssna till och lära känna sin kropp och sinne, utan att döma, är en grundtanke i mindfulness.