Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling

Stötvåg är en effektiv behandlingsmetod som är kliniskt beprövad och vetenskapligt utvärderad. Den har visat god effekt vid skador och besvär i kroppens senor och muskler.