Fysioterapi

Fysioterapi

Här får du hjälp med bedömning, behandling och rådgivning vid nack- och ryggbesvär. Det kan vara akuta eller återkommande besvär. För att få ett bra behandlingsresultat anser vi att det är viktigt att du som patient är delaktig i din rehabilitering.