Fysioterapi

Fysioterapi

Här får du hjälp med bedömning, behandling och rådgivning vid nack- och ryggbesvär samt besvär från extremitetsleder. Det kan vara akuta eller återkommande besvär. För att få ett bra behandlingsresultat anser vi att det är viktigt att du som patient är delaktig i din rehabilitering.